Usluge

ŠTA LEČIMO - INDIKACIJE

Lečenje u našoj ordinaciji podrazumeva INTEGRATIVNI pristup koji predstavlja spoj zapadne medicine i drugih alternativnih vidova lečenja.

Pregled i postavljanje dijagnoze su po svim standardima klasične zapadne medicine, ali se lečenje prilagođava individualno svakom pacijentu i obuhvata kako standardne metode – injekcije, fizikalnu terapiju, tako i alternativne metode lečenja – hiropraktiku, akupunkturu i akupresuru.

Cilj nam je da svakom pacijentu obezbedimo lečenje u skladu sa njegovim zdravstvenim problemima.

 • Akutni problemi nakon preloma, povreda i operacija
 • Cervikalni i lumbalni sindrom
 • Bolovi u zglobovima (artroze)
 • Oštećenja i zapaljenja nerava – pareza facijalisa, trigeminusa, peroneusa
 • Spondiloza vratne i lumbalne kičme
 • Skolioza kod dece
 • Diskus hernije
 • Vrtoglavice
 • Glavobolje
 • Nesanice
 • Stanja stresa i gubitka vitalne energije
 • Alergije, astma
 • Periartritis ramena (PAHS)
 • Epicondylitis (teniski lakat)
 • Entenzipatije i miofibrozitisi (zapaljenski čvorići mekih tkiva)

Akupresura

Akupresura

Terapeutska metoda opuštanja spazma mišića i smanjenja bola pritiskom duž akupunkturnih meridijana. Pored toga što olakšava bol, akupresura pomaže i u uspostavljanju ravnoteže tela uklanjajući napetost i stres.

Pregled lekara specijaliste fizijatra

Pregled lekara specijaliste

Procena stanja na osnovu fizikalnog pregleda i uvida u medicinsku dokumentaciju i snimke, određivanje terapije.

Hiropraktika

Hiropraktika

Kinesko – američka metoda manuelnog nameštanja zglobova kičmenog stuba.

Akupunktura

Akupunktura

Metoda tradicionalne kineske medicine koja se koristi u lečenju: glavobolja, vrtoglavica, alergijskih stanja, bolnih stanja, neuralgija – trigeminusa, facijalisa, išijasa; nesanice, nedostatka vitalne energije, stresa, steriliteta – povećava verovatnoću uspešnosti vantelesne oplodnje.

Mobilizacija torakalne i lumbalne kičme

Mobilizacija torakalne i lumbalne kičme

Manuelna metoda istezanja mekih tkiva i zglobova srednjeg i donjeg dela kičmenog stuba, koja se primenjuje kod bolnih stanja kičme praćenih spazmom mišića.

Elektroterapija

Elektroterapija

Elektroterapija – ultrazvuk, interferentne struje, dijadinamična i galvanska struja, elektroforeza leka, TENS, elektrostimulacija, magnetoterapija, laser, termoterapija. Primenjuje se kod svih bolnih stanja kičme, zglobova i mekih tkiva, kao i svih vrsta povreda – preloma, iščašenja zglobova. Poboljšava cirkulaciju, metabolizam tkiva, nervnu provodljivost i dovodi do oporavka oštećenog nerva.

Yumeiho terapija

Yumeiho terapija

Japanska hiropraktička metoda koju je, 1978. godine, osmislio Masayuki Sajonji. Obuhvata akupresuru i vidove japanske masaže kombinovane sa tehnikama nameštanja kičme i zglobova (sakroilijačni zglobovi, kukovi). Primenom Yumeiha postiže se smanjenje mišićnog tonusa, razmekšanje vezivnih tkiva, poboljšanje cirkulacije, lokalnog metabolizma, povećanje obima pokreta u zglobovima i opšta relaksacija čitavog organizma.

Vežbe

Vežbe

Individualni program vežbi za kičmeni stub kod hroničnog cervikalnog i lumbalnog sindroma; Vežbe kod skolioze i kifoze kod dece namenjene su korekciji posture i jačanju mišićnog midera kičme kako bi se smanjio ili zaustavio napredak skolioze.

ValMedic - specijalistička ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.