Stručni tim

SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

Osnovana kao "Ordinacija dr Ljiljana Jelača" 1995. godine, koju je vodila dr Ljiljana Jelača, jedna od prvih lekara sa ovih prostora koja se bavila akupunkturom i hiropraktikom od 1982. godine na Institutu za reumatologiju.

Od 2002. godine ordinaciju vodi dr Valentina Bogićević, specijalista za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i akupunkturolog sa odobrenjem Ministarstva zdravlja. Od 2007. godine ordinacija nosi naziv Valmedic i nalazi se na današnjoj adresi.

U ordinaciji primenjujemo spoj zapadne medicine i istočnjačkih metoda lečenja, tzv. Integrativnu medicinu kako bi pomogli svakom pacijentu.

Ordinaciju vodi specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije dr Valentina Bogićević, koja je završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1991. godine, a specijalističke studije završila 2002. godine takođe na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Valentina Bogićević

dr Valentina Bogićević - specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Od 1994. – 2002. godine radila je u Medicinskoj školi kao profesor, a od 2002. godine započinje rad u privatnoj ordinaciji dr Ljiljana Jelača kada počinje da se bavi i akupunkturom i hiropraktikom. Poseduje odobrenje Ministarstva zdravlja za bavljenje akupunkturom. Član je sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Član je sekcije za akupunkturu i kvantnu medicinu. Završila je seminar kod prof. Andreja Čečenjina 2010. godine na temu „Miofascijalno oslobađanje“ u organizaciji srpske asocijacije za hiropraksu. Završila je seminar za TNM (Taping Neuro Muscular).

Slobodan Zajić

Slobodan Zajić – fizioterapeut

Od 1995.-2002. radio je u KBC Dr Dragiša Mišović. Zaposlen u ovoj ordinaciji od 2002. godine. Posebno je obučen za manuelne tehnike – mobilizacija mekog tkiva, Yumeiho tehnika, kao i za TNM (Taping Neuro Muscular) na seminaru koji je vodio David Blow

Marija Bogićević

dr Marija Bogićević – doktor opšte medicine

Završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2015. godine. Za vreme studija pisala je i stručne naučne radove koje je prezentovala na domaćim i inostranim kongresima za studente i mlade lekare. Završila je školu akupunkture pri Srpskom udruženju za integrativnu medicinu (SUIM).