Galerija

Stručni tim

Naš stručni tim

Akupunktura

Akupunktura

Ordinacija

Ordinacija

Hiropraktika

Hiropraktika

Pregled lekara specijaliste

Pregled lekara specijaliste

Yumeiho

Yumeiho

Akupunktura

Akupunktura

Elektroterapija

Elektroterapija (bipolarne interferentne struje)

Ordinacija

Ordinacija

Yumeiho

Yumeiho

Individualne vežbe

Individualne vežbe

ValMedic - specijalistička ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.