Cenovnik

RBNaziv uslugeCena
1Pregled lekara specijaliste3.000,00
2Pregled lekara2.600,00
3Prvi pregled sa terapijom4.000,00
4Yumeiho terapija2.500,00
5Mobilizacija vratne kičme2.500,00
6Ultrazvuk600,00
7Interferentne struje (IFS)600,00
8Dijadinamične struje (DDS)600,00
9Magnetoterapija600,00
10Laser600,00
11TENS600,00
12Elektrostimulacija600,00
13Elektropodražajne struje600,00
14Farmakopunktura2.000,00
15Akupunktura3.000,00
16Manuelna masaža kompletna2.500,00
17Manuelna masaža parcijalna1.500,00
18Segmentna limfna drenaža2.000,00
19Program vežbi za HLS1.000,00
20Korektivna kineziterapija2.000,00
21Elektroforeza600,00
22Akupresura2.000,00
23Pregled u kući6.000,00
24Kontrolni pregled2.000,00
25Konsultacije2.000,00
26Individualne vežbe1.000,00
27Fizikalna terapija u kući3.500,00
28Kineziotejping (TNM)1.200,00
29Intramuskularna injekcija1.000,00
29Infilitracija leka2.000,00
29Blokada3.300,00